Onze school

Ondersteuning

Wie persoonlijke ondersteuning nodig heeft, geven we graag extra aandacht. We leren onze leerlingen leven, leren en kiezen op weg naar een doel dat zij zelf vooropstellen. Onze leerlabs bieden extra ondersteuning voor leerlingen die daar nood aan hebben.

Ondersteuning

Leerlingen begeleiden op hun pad

Leerlingenbegeleiding is ingebed in de visie op leren van onze school. Op school leren we onze leerlingen leven, leren en kiezen op weg naar een doel dat zij zelf vooropstellen. Leerlingen worden gestimuleerd om met een open blik naar hun toekomst en de wereld te kijken.

Elke leerling legt zijn eigen traject af in verbondenheid met de hele collegefamilie en in dienstbaarheid voor elkaar. Leerlingen kunnen gedurende hun hele schoolloopbaan een beroep doen op leerlingenbegeleiding. Dit kadert binnen de duurzaamheid in ons opvoedingsproject.

Leerlingenbegeleiding ondersteunt leerlingen bij het leven in een schoolse en maatschappelijke context. Deze ondersteuning situeert zich op vier domeinen: leren leren, leren leven, leren kiezen en preventieve gezondheidszorg.

Zorgcontinuüm

Het zorgcontinuüm in onze school omvat zowel brede basiszorg (fase 0) als verhoogde zorg (fase 1).

Stevige stenen op ons pad – brede basiszorg
De brede basiszorg ondersteunt de ontwikkeling van alle jongeren op de vier begeleidingsdomeinen zowel op klas- als op schoolniveau.

Even een duwtje nodig – verhoogde zorg
Als ondersteuning binnen de brede basiszorg onvoldoende is, bieden we, eventueel tijdelijk, verhoogde zorg.

Anderen bij de hand – uitbreiding van de zorg
Indien de ondersteuning op school niet volstaat, voorzien externe partners een uitbreiding van de zorg.

Samen op weg

Leerlingenbegeleiding op school is opgedeeld in leerzorg en socio-emotionele begeleiding.

Leren leren en leren kiezen zijn een onderdeel van de leercompetenties. Vakgroepen zetten leerlijnen uit waardoor leerlingen zich leerstrategieën eigen maken. Extra ondersteuning vanuit leerzorg is mogelijk.

Zelfzorg wordt vanuit leerlingenbegeleiding ingevuld door leren leven, waarbij aandacht gaat naar psycho-sociaal functioneren en preventieve gezondsheidzorg.

Leerlab I - eerste graad

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag kunnen leerlingen uit de eerste graad terecht in het Leerlab op de eerste verdieping van het hoofdgebouw. Leraren van verschillende vakken (Frans, Nederlands, wiskunde, wetenschappen, Latijn...) zitten klaar om de leerlingen te helpen. Ze kunnen er terecht voor extra uitleg, om iets in te oefenen of om een kleine toets in te halen. Lezen kan in alle rust in de aanpalende en gezellige schoolbib en ook de schaakclub zit vlakbij.

Leerlab - 3e 4e 5e jaar

Waarvoor kan je terecht in Leerlab?
  • vakspecifieke vragen over talen en wiskunde
  • leercoaching – hulp bij het organiseren
  • gesprek over je welbevinden

Huiswerk maken doen we thuis.

Wanneer kom je naar Leerlab?

Je neemt zelf het initiatief om naar Leerlab te komen, al dan niet op advies van de vakleerkracht. Sommige leerlingen moeten in het kader van hun begeleidingsplan wekelijks komen.

Etiquette
  • In je lessenrooster is een vast moment ingepland.
  • Je gebruikt Leerlab enkel voor studiedoeleinden.
  • Je registreert je bij het binnenkomen.
  • Je respecteert een rustige werksfeer. Je neemt een beleefde houding aan.
  • Je brengt het nodige studiemateriaal mee, zodat je je zelfstandig kunt bezighouden.

Maak altijd een afspraak via een link op startpagina Smartschool.
Inschrijven kan tot 8.30 u. van de vorige lesdag.